Pieniądze na założenie własnej firmy

 

Będąc osobą bezrobotną, człowiek zaczyna zastanawiać się nad założeniem własnej firmy. Zaczyna szukać w branży, w której się specjalizował do tej pory lub chcąc spełnić swoje marzenia – w dziedzinie, którą się fascynował w wolnym czasie. Posiadając odpowiednie umiejętności i wiedzę, rozpoczyna analizę wejścia na rynek.

Dylematem, który najbardziej zaprząta głowę nowego przedsiębiorcy są pieniądze na start, a właściwie ich zorganizowanie. Przyjmując wersję, iż ów człowiek interesu nie posiada żadnych oszczędności bądź niewielki ich zasób, innego etatu przynoszącego stały dochód, nie jest w posiadaniu ruchomości, którą mógłby sprzedać, a także rodzina nie jest w stanie udzielić finansowej pomocy – poszukuje źródeł, tzw. zewnętrznych. Do tego typu możliwości należą: dotacje, kredyty, pożyczki, leasing, wkłady kapitałowe wysokiego ryzyka.

Dotacje z Urzędu Pracy i ze środków unijnych.

Dofinansowanie z PUP w roku 2014 mieści się w przedziale 15. 000 zł – 22. 000 zł. Może to być grant bezzwrotny, jeśli firma utrzyma się na rynku przez minimum rok oraz nie naruszy warunków umowy. Z warunkami należy się skrupulatnie zapoznać i zastanowić się czy je spełnimy. W przeciwnym razie będzie trzeba zwrócić kwotę, którą przyznano.

Kryteria jakie trzeba spełnić, aby wnioskować o dotację w Urzędzie to przede wszystkim status osoby bezrobotnej. Kolejnym bardzo ważnym warunkiem jest zakończenie wcześniejszej działalności gospodarczej (jeśli się taką prowadziło) co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Następnie niekaralność wnioskodawcy za przestępstwa gospodarcze do dwóch lat wstecz, brak odmowy podjęcia zatrudnienia zaoferowanego przez UP. O środki finansowe z PUP nie może się ubiegać również osoba, której już takie środki zostały przyznane wcześniej.

Środki unijne objęte są programami w danym okresie i w danym regionie. Osoby, które się zakwalifikują do takiego programu otrzymają: dotację w wysokości do 40. 000 zł, doradztwo i szkolenia, wsparcie pomostowe. Kryteria to zameldowanie oraz otwarcie działalności na terenie danego województwa, a także obowiązek uczestnictwa w fazie szkoleniowo-doradczej. Nie trzeba natomiast być zarejestrowanym bezrobotnym, posiadać wkład własny oraz można się odwołać od decyzji.

Kredyty, pożyczki, leasing.

Szanse na otrzymanie kredytu będąc bezrobotnym są żadne, chyba że jest nieruchomość pod zastaw. W przeciwnym razie szukać należy banków lub instytucji finansowych, w których dostępne są środki unijne w ramach tzw. mikrofinansowania. Przykładami są FM Bank, BNP Paribas, IdeaBank. Oferują produkty takie jak Kredyt na start lub Kredyt Start-Up Profesja z dogodnymi warunkami dla kredytobiorcy. Takie warunki gwarantuje nam Europejski Fundusz Inwestycyjny albo inicjatywa Jeremie, które pełnią rolę gwarantów naszego zobowiązania. Pożyczka ma pokrywać koszty założenia oraz rozwój przedsiębiorstwa.

Firmy leasingowe chętniej angażują się w finansowanie startujących przedsiębiorstw niż banki. Aczkolwiek dotyczy to głównie środków transportu czy też sprzętu IT. Podpisując umowę z leasingodawcą zobowiązujemy się do płacenia za sprzęt, którego użytkujemy z możliwością wykupu go po dużo niższej cenie na koniec okresu umowy. Dodatkowym atutem jest uwzględnienie płaconych rat leasingowych przy rozliczeniu podatku dochodowego.

Wkłady kapitałowe wysokiego ryzyka.

Venture Capital jet to fundusz finansujący przedsięwzięcia zwiększonego ryzyka, przede wszystkim ze względu na oryginalny pomysł i wykorzystywane w nim nowe technologie. Równoważy się to jednak z możliwością wielokrotnego zysku w przypadku osiągnięcia sukcesu, co jest głównym celem Funduszu. W związku z tym nie tylko finansują przedsiębiorstwo, ale często otaczają fachową biznesową pomocą.

Dostępnych sposobności na zdobycie gotówki, aby stworzyć własną firmę jest na rynku kilka. Wybór źródła finansowania zależy od indywidualnego podejścia nowego przedsiębiorcy, jego potrzeb oraz kryteriów, które spełnia, aby taką dotację otrzymać.

 

Gdzie po kredyty bankowe dla firm? | Pożyczki pozabankowe dla osób prowadzących działalność | Konta bankowe dla firm | Kredyt dla nowych firm | Leasing samochodu używanego | Odzyskiwanie długów | Faktoring dla firm | Jak założyć własną firmę? | Księgowość w firmie | Chwilówki również dla firm? | Kredyty obrotowe | Pieniądze na założenie własnej firmy