Kredyty obrotowe w finansowaniu przedsiębiorstw MSP

 

Kredyt bankowy jest bez wątpienia najbardziej znanym oraz najczęściej wykorzystywanym poprzez małe średnie firmy zewnętrznym źródłem kapitału. Kredyt bankowy jest umową między bankiem a kredytobiorcą zawieraną w pisemnej postaci. Bank zobowiązuje się udostępniać konkretną kwotę na konkretny cel bądź czas, a dłużnik zobowiązuje się wykorzystać kredyt w zgodzie z jego przeznaczeniem bądź zwrócić pobraną kwotę razem z należnym bankowi wynagrodzeniem w formie prowizji oraz odsetek.

Kredyty służą zarazem finansowaniu potrzeb rozwojowych jak również działalności bieżącej. Nie ma jednego rodzaju kredytu, z którego inwestor może korzystać. Banki rozwijając systematycznie swój wachlarz produktów udostępniają inne postaci kredytów, mające odróżnialne cechy tak rozliczeniowe jak oraz proceduralne. Pośród dostępnych kredytów na rynku można rozróżnić poniższe: kredyt inwestycyjny; kredyty obrotowy, kredyt na zakup środków trwałych, linia kredytowa, kredyt nieodnawialny wypłacany jednorazowo, linia kredytowa odnawialna, kredyt w rachunku aktualnym, kredyt dyskontowy, kredyt pod zastaw należności.

Kredyty klasyfikować można wedle różnorodnych kryteriów, trzeba nadmienić, iż rodzaje kredytów wynikają z przymusu dostosowania ich do potrzeb pożyczkobiorców. Można klasyfikować je między innymi wedle okresu kredytowania, sposobu udzielania kredytu tj. w rachunku bieżącym, w rachunku kredytowym, przeznaczenia kredytu tj. inwestycyjne, obrotowe oraz inne.

 

Kredyt obrotowy służy do finansowania aktualnych potrzeb firmy powiązanych z zaopatrzeniem, produkcją oraz sprzedażą, jest to najczęściej finansowanie o krótkoterminowym charakterze. Kredyty obrotowe podzielić można na kredyty udzielane na rachunku aktualnym oraz kredyty na rachunku kredytowym. Te pierwsze cechują się tym, iż bank umożliwia firmie przekraczanie posiadanych środków na rachunku bankowym więc debet na tym rachunku. Charakterystyczną cechą tego kredytu jest to, iż jest on za każdym razem spłacany z wpływów na rachunek. Do zalet korzystania z kredytu na rachunku aktualnym zaliczyć można:

  • środki z kredytu mogą być wykorzystane na jakikolwiek cel,
  • ewentualność zadłużenia się do ustalonego limitu poprzez określony w umowie czas,
  • szybki dostęp do przyznawanych środków pieniężnych bez przymusu każdorazowego składania dyspozycji,
  • pomagają w utrzymywaniu płynności finansowej firmy.

Ponadto kredyty na rachunku bieżącym dzielą się na kasowe oraz otwarte.

W bieżących latach w sektorze bankowym nastąpił wzrost zainteresowania małymi oraz średnimi firmami. Dla inwestorów tego sektora stworzono pakietowe produkty obejmujące takie usługi, jak automatyczny dostęp do linii kredytowej, prowadzenie rachunku bankowego razem z dopuszczalnym debetem, karty płatnicze, kredytowe, bankowość internetową, serwis telefoniczny, usługi factoringowe oraz leasingowe, lokaty over-night oraz wiele oraz innych. Oczywiście prócz pakietów kredyty obrotowe na bieżącym rachunku, obrotowe płatnicze, kredyty obrotowe na linii kredytowej odnawialnej itp. Pośród przedsiębiorstw mikro bądź małych najpopularniejszy jest kredyt na rachunku bieżącym, zaś w grupie przedsiębiorstw średnich kredyt inwestycyjny. Kredyty udzielane na rachunku kredytowym mogą mieć różnorodne postaci między innymi:

  • kredyt w postaci linii kredytowej jest wykorzystywany w finansowaniu konkretnych powtarzalnych transakcji w firmie, w tym przypadku spłata zaległości ewentualnie części zadłużenia powoduje odnowienie kredytu o wysokość spłaty.
  • kredyt docelowy, służy finansowaniu aktualnej działalności, jest on powiązany z określoną, doraźną transakcją oraz nie ma możliwości odnowienia go. Środki te wykorzystać można jednorazowo ewentualnie w transzach i tak też spłacać.
  • kredyt sezonowy przeznaczony jest dla tych inwestorów, których działalność powiązana jest z sezonowością sprzedaży oraz produkcji. Wykorzystywany jest w czasie, kiedy firma nie odnotowuje sprzedaży. Kredyt ten jest odnawialny.
  • kredyt kasowy inaczej płatniczy powiązany jest z czasowym brakiem środków w kasie oraz jest spłacany w przeciągu kilku dni.
  • kredyt na pokrycie wymaganych zobowiązań, firma wykorzystuje go, kiedy ma trudności płatnicze. Kredyt ten zaciągany jest z reguły na czas kilku miesięcy oraz nie jest odnawialny.
  • kredyt na finansowanie należności ułatwia firmie uzyskanie środków pieniężnych nim konkretny dłużnik ureguluję zaległą zapłatę względem niego.

Na szanse dostania kredytu, prócz wielkości firmy, spory wpływ ma wynik finansowy osiągnięty poprzez firmę. Przedsiębiorstwa zyskowne dużo częściej aniżeli pozostałe składają wnioski o kredyty.

 

Gdzie po kredyty bankowe dla firm? | Pożyczki pozabankowe dla osób prowadzących działalność | Konta bankowe dla firm | Kredyt dla nowych firm | Leasing samochodu używanego | Odzyskiwanie długów | Faktoring dla firm | Jak założyć własną firmę? | Księgowość w firmie | Chwilówki również dla firm? | Kredyty obrotowe | Pieniądze na założenie własnej firmy